wegbeheerder

Aansprakelijkheid van een wegbeheerder, hoe werkt dat?

Stel, u zit op de fiets en komt ten val door een gat in het wegdek. Bij de poging om uw val te breken breekt u juist uw enkel. Verschillende bezoeken aan het ziekenhuis en de fysiotherapeut volgen. U kunt uw werk als zzp’er in de bouw een tijdje niet uitvoeren. Bovendien moet u huishoudelijke hulp inschakelen. Kunt u de wegbeheerder voor deze schade aansprakelijk stellen?

Gebrekkig wegdek

Een val door een gebrekkig wegdek komt vaker voor dan u denkt. Niet alleen door gaten in het wegdek zoals in bovengenoemd voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook door losliggende stoeptegels of putdeksels. Begin september was het nog in het nieuws: door de aanhoudende droogte van deze zomer zijn op veel betegelde fietspaden gevaarlijke situaties ontstaan. Door de droogte bond het zandbed onder de tegels namelijk niet meer. Ook gingen boomwortels onder de tegels op zoek naar vocht. Het gevolg? Losliggende en opstaande tegels, waardoor al meerdere fietsers en scooters lelijk ten val zijn gekomen.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?

Als u ten val bent gekomen door een gebrek aan het wegdek is dat op zijn minst schrikken, maar als u daarbij letsel oploopt is dat erg vervelend. Nu kan het zijn dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor uw letsel en dus uw schade moet vergoeden. De wegbeheerder (meestal een overheidslichaam zoals de gemeente of een provincie) is namelijk verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (de vangrail, verkeersborden, fietspaaltjes, etc.).

In artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de weg. Hiervan is -kort gezegd – sprake bij gebreken die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker. Hierbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang.

Uitzonderingen

De wegbeheerder is niet aansprakelijk als:

  • Hij geen redelijke kans heeft gekregen om het gebrek te herstellen. Bijvoorbeeld omdat het ongeluk is gebeurd vlák nadat het gebrek zich heeft voorgedaan, zoals bij een zware storm.
  • Het ongeluk door uzelf is veroorzaakt (bijvoorbeeld omdat u te hard reed). De wegbeheerder moet dit wel kunnen bewijzen.
  • Er onvoldoende geld of middelen zijn om het gebrek snel te herstellen. De wegbeheerder moet dan wel duidelijk waarschuwen voor het gevaar en goed kunnen motiveren waarom er onvoldoende geld en/of middelen zijn.

De wegbeheerder aansprakelijk stellen

Als u de wegbeheerder aansprakelijk wilt stellen voor uw schade, moet u kunnen bewijzen dat de schade is veroorzaakt door het gebrek. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk na het ongeval:

  • Foto’s maakt van het gebrek en de gevaarlijke situatie die daardoor is ontstaan.
  • De gegevens van eventuele getuigen noteert.
  • Uw letsel laat beoordelen door uw huisarts of een medisch specialist.
  • Bijhoudt welke onkosten u maakt en alle bonnetjes en bewijzen daarvan bewaart.
  • Contact opneemt met een letselschade advocaat.

Hulp nodig?

Heeft u letsel opgelopen door een gebrek in het wegdek? Dan kunnen wij u helpen om uw schade vergoed te krijgen. Onze bijstand kost u in de meeste gevallen niets, omdat onze werkzaamheden een gevolg zijn van de door u opgelopen schade. De verzekeraar is bij aansprakelijkheid dan gehouden deze kosten te vergoeden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Related Posts