• Affectieschade: wat is het en waar heeft u recht op?

  Affectieschade: wat is het en waar heeft u recht op?

  Sinds op 1 januari 2019 de Wet Affectieschade in werking is getreden, kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade. In dit artikel leest u wat het is en wie er recht op hebben. Wat is affectieschade? Affectieschade is een vorm van immateriële schade die […]


 • Ongeluk met een elektrische fiets, wie is aansprakelijk?

  Ongeluk met een elektrische fiets, wie is aansprakelijk?

  De afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan fietsen. Over de periode 2010-2019 nam het aantal fietskilometers al met 10% toe. Sinds de start van de coronacrisis zijn daar nog fors veel meer kilometers bijgekomen. Ook de diversiteit op het fietspad is flink toegenomen. Gewone fietsers delen het fietspad tegenwoordig met bestuurders van (elektrische) bakfietsen, […]


 • Overlijdensschade: wat is het en waar heeft u recht op?

  Overlijdensschade: wat is het en waar heeft u recht op?

  Als u een dierbare verliest door toedoen van een ander is dat verschrikkelijk. In de periode die volgt op het overlijden komt er ontzettend veel op u af. U moet de eerste schok verwerken en zien om te gaan met alle emoties. Ook moet u veel regelen. Daarbij ontkomt u er niet aan om ook […]