Wat is letselschade?

U heeft lichamelijk en/of psychisch letsel opgelopen door bijv. een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Voor slachtoffers die letsel oplopen, is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis. Naast het verlies dat u lijdt, maakt u ook allerlei kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben.

De veroorzaker van het ongeval kan aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent dat de schade verhaald kan worden op de aansprakelijke partij. Dit is vaak een lastig en ingewikkeld proces. Het is daarom verstandig om hiervoor een deskundig belangenbehartiger in te schakelen.

Deze voert voor u de aansprakelijkheidsdiscussie en onderbouwt het letsel met medische stukken richting de aansprakelijke partij. Daarnaast moet de door u geleden en nog te lijden schade op deskundige wijze onderbouwd en gevorderd worden. Dat vraagt om adequaat en doortastend handelen.

Niet iedereen die letselschadezaken behandelt, is advocaat of jurist. Advocaten hebben een lange en gedegen opleiding gehad en zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten moeten zich onder meer houden aan gedragsregels en zijn verplicht hun vakkennis op peil te houden. Dit alles om een optimale kwaliteit te waarborgen.

Verkeersongevallen

Alle ongevallen waarbij u als verkeersdeelnemer bijv. voetganger, (brom)fietser, scooterbestuurder, automobilist letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander.

Arbeidsongevallen

Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk vallen onder bedrijfsongeval.

Medische fouten

Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen.

Beroepsziekten

Op uw werk heeft u door de werkomstandigheden een ziekte gekregen zoals bijv. mesothelioom door werken met asbest of OPS door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Sportongevallen

U heeft door de schuld van een ander, tijdens het sporten, zoals bijv. voetbal, hockey, mountainbiken, letsel opgelopen.

Letsel door producten, zaken of dieren

U heeft letsel opgelopen door gebrekkige producten, machines, dieren of door een gevaarlijke situatie in en rond een winkel/huis.

Wegbeheerder

U loopt letsel op door een gevaarlijk gebrek aan weg of stoep. U valt bijv. door een gat in de stoep.

Andere diensten

Klik hier voor onze overige diensten

Kosteloos

De kosten van de advocaat worden in beginsel verhaald op de aansprakelijke partij.
Mocht dit onverhoopt niet aan de orde zijn, dan wordt dat duidelijk en vooraf aangegeven.
U wordt achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd.