Fietser aangereden door auto: wie vergoedt de schade? cover

Fietser aangereden door auto: wie vergoedt de schade?

Stel: u zit op de fiets en wordt aangereden door een auto. Als u schade heeft, moet de bestuurder van de auto die in de meeste gevallen vergoeden. Maar wat als u een verkeersfout maakte die het verkeersongeval mede veroorzaakte? Als fietser kunt u dan vaak nog steeds op een schadevergoeding rekenen. Fietser aangereden door auto: zo is het wettelijk geregeld.

Fietser aangereden door auto: aansprakelijkheid bijna altijd bij automobilist

Wanneer u als fietser in een verkeersongeval met een auto terechtkomt is dat vervelend. Zeker wanneer u hierdoor letselschade heeft. Gelukkig zijn fietsers als ‘zwakke verkeersdeelnemers’ wettelijk goed beschermd tegen de gevolgen van letsel veroorzaakt door auto’s. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) regelt de aansprakelijkheid van de eigenaar van een gemotoriseerd voertuig bij een aanrijding met een niet gemotoriseerd voertuig, zoals een fietser. Gemotoriseerde voertuigen zijn sterke verkeersdeelnemers en dragen op grond van dit artikel meer risico in het verkeer.

Automobilist altijd aansprakelijk bij aanrijding fietser?

Als een fietser of voetganger door een auto wordt aangereden en schade heeft, dan is de bestuurder van de auto standaard aansprakelijk voor de schade. De fietser hoeft hiervoor geen schuld aan te tonen. Dit is een vorm van risico-aansprakelijkheid. Alleen als de bestuurder van de auto overmacht kan aantonen, komt hij onder de plicht tot schadevergoeding uit. In praktijk komt overmacht bijna nooit voor.

Fietser aangereden door auto: wanneer overmacht?

Voor overmacht moet de automobilist aantonen dat zijn rijgedrag hem op geen enkele manier kan worden verweten. Dat is heel lastig. Een verkeersfout van een andere weggebruiker is op zichzelf niet genoeg grond om van overmacht te spreken. Alleen als deze fout zó onwaarschijnlijk was dat de bestuurder van de auto er geen rekening mee hoefde te houden, kan er sprake zijn van overmacht. De automobilist moet dan ook nog foutloos hebben gereden. Het bewijs voor overmacht moet hij zelf aanleveren. Omstandigheden die voor het bewijzen van overmacht relevant zijn, zijn onder meer:

  • Met welke snelheid reed de auto?
  • Hoe was het zicht?
  • Heeft de automobilist voldoende geanticipeerd op fouten van andere verkeersdeelnemers?
  • Verlangde de situatie dat hij zijn rijgedrag aanpaste en hoe heeft hij dat gedaan?

Hoe zit het met e-bikes en artikel 185 WVW?

Gewone e-bikes met een middenmotor en trapondersteuning tot 25 km/u zijn ook zwakke verkeersdeelnemers in de zin van artikel 185 WVW. Zij worden dus net zo beschermd als gewone fietsers.

Dit geldt niet voor andere soorten elektrische fietsen. De speed pedelec (met trapondersteuning tot 45 km/u) en de elektrische fiets met een hulpmotor in het wiel (waarbij de ondersteuning niet afhangt van het meetrappen) zijn gemotoriseerde voertuigen de zin van artikel 185 WVW. Zij zijn dus op hun beurt standaard aansprakelijk bij een aanrijding met een voetganger of fietser.

Fietser aangereden door auto: wanneer eigen schuld?

De bestuurder van de auto kan zich ook beroepen op eigen schuld van de fietser. Van eigen schuld is sprake als gevaarscheppend gedrag van de fietser heeft bijgedragen aan het verkeersongeval en de schade. Ook bij een beroep op eigen schuld ligt de bewijslast bij de automobilist.

Als er inderdaad sprake is van eigen schuld van de fietser, moet de automobilist toch nog steeds minstens de helft van de schade vergoeden. Dit is de 50%-regel. Een letselschadeadvocaat weet er vaak meer schadevergoeding uit te krijgen, soms tot wel 100%. Alleen als er sprake is van opzet of ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’ van de fietser, hoeft de automobilist minder dan de helft van de schade te vergoeden.

Fietser jonger dan 14 jaar

Als de fietser niet ouder is dan 13 jaar, is de automobilist bij een verkeersongeval altijd aansprakelijk, ook als het ongeval volledig te wijten is aan de fietser. Van jonge kinderen kun je namelijk niet verwachten dat ze voorzichtig zijn in het verkeer. De automobilist moet de schade van het fietsende kind altijd volledig vergoeden. Dit wordt de 100%-regel genoemd.

Fietser aangereden door auto: schade vergoed krijgen

Bent u als fietser of voetganger bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig betrokken geraakt en wilt u uw schade verhalen? Dan staat u op grond van artikel 185 WVW dus heel sterk. Ook de kosten voor rechtsbijstand kunt u op de automobilist verhalen. In de meeste gevallen kunnen wij u dus kosteloos bijstaan om uw schade te verhalen. Is de schade veroorzaakt door een motorrijtuig, maar is niet meer te achterhalen wie de veroorzaker is? Dan is de schade te verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook daarmee kunnen wij u gratis helpen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Related Posts