Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk vallen onder bedrijfsongeval. Ook letselschade door ongevallen die niet direct op de werkvloer zijn ontstaan maar bijv. tijdens een bedrijfsuitje of op een andere werklocatie kan in beginsel worden verhaald.

Een bedrijfsongeval kan diverse oorzaken hebben. Een ongeval kan ontstaan door een onveilige situatie op de werkvloer of op een andere locatie waar u uw werkzaamheden dient te verrichten.  Een machine, voertuig of hulpmiddel is niet veilig waardoor u letsel oploopt. Het kan ook zijn dat de werkruimte niet veilig is zoals bijv. een gladde werkvloer of een ondeugdelijke trap. Een ander voorbeeld is dat u geen goede instructies en/of hulpmiddelen heeft gekregen om uw werkzaamheden uit te voeren.  U heeft weinig tot geen ervaring met de (gevaarlijke) werkzaamheden die u moet verrichten en u heeft hier geen opleiding of andere aanwijzingen voor gehad.  Van de werkgever wordt ook verwacht dat hij toezicht houdt op het naleven van instructies. Of de werkgever heeft geen veiligheidsmateriaal zoals speciale schoenen, kleding, oogbescherming, gehoorbescherming, klimmateriaal ter beschikking gesteld.

Wanneer uw collega een fout maakt waardoor uw letsel oploopt komt dit ook voor rekening van de werkgever. Uw collega vergeet u bijv. te waarschuwen voor een gevaarlijke handeling of doet iets gevaarlijks waar u niet op hoefde te rekenen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om letselschade te verhalen door ongevallen die niet direct op de werkvloer zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn ongevallen tijdens een bedrijfsuitje, woon-werkverkeer of op een andere werklocatie.  Ook indien u als ZZP’er werkt,  zijn er mogelijkheden om de opdrachtgever aansprakelijk te stellen bij een bedrijfsongeval. Wanneer er een bedrijfsongeval gebeurt, worden er strenge eisen aan de werkgever gesteld om aan te tonen dat deze aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Bij een bedrijfsongeval is het wel belangrijk om zo snel mogelijk indien het kan een foto te (laten) maken van de gevaarlijke situatie, een incidentenformulier te laten opstellen,  eventuele getuigen(verklaringen) te verzamelen en de arbeidsinspectie in te lichten.  Daarnaast moet u uw letsel zo snel mogelijk laten beoordelen door een (bedrijfs)arts.

U moet ook de kosten bijhouden die u vanwege het ongeval en het letsel heeft gemaakt en/of zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Het is verstandig om zoveel mogelijk bonnetjes en andere bewijsstukken van kosten te bewaren. Mogelijke schadeposten die u kunt vorderen zijn onder andere reiskosten, kosten ziekenhuisverblijf, een vergoeding voor huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis (tuinwerkzaamheden, schilderwerk) en verlies aan arbeidsvermogen. Dit laatste heeft betrekking op het feit dat u door het letsel minder of niet kunt werken. Dit kan weer consequenties hebben voor uw inkomen. Naast voornoemde schadeposten heeft u ook recht op smartengeld (vergoeding voor de pijn, ellende etc.).

Hoe kunnen wij u helpen

Wij gaan voor u deze schadeposten inventariseren, onderbouwen en vorderen bij de wederpartij. Daarnaast verzamelen wij informatie over de toedracht van het ongeval zoals het proces-verbaal van de arbeidsinspectie. Met betrekking tot het letsel vragen wij met uw toestemming informatie op bij uw behandeld artsen en therapeuten. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij uw werkgever vorderen. Wij zullen eerst uw werkgever aansprakelijk stellen. Uw werkgever zal deze aansprakelijkstelling aan zijn verzekeraar doorsturen. Indien de aansprakelijkheid erkend is, zijn er aan onze werkzaamheden voor u geen kosten verbonden.

Direct kosteloos advies

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210