Letselschade bedrijfsongeval

Heeft u letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een letselschade bedrijfsongeval schadevergoeding. In de meeste gevallen zal uw werkgever namelijk aansprakelijk zijn voor de schade. Vrijwel alle werkgevers zijn hiervoor verzekerd.

 

De meeste bedrijfsongevallen vinden van oudsher plaats in de bouw, maar ook in de industrie, de agrarische sector en het vervoer gebeuren veel ongelukken. Ieder jaar raakt zo’n 3,5% van de werknemers (en ZZP’ers) betrokken bij een arbeidsongeval, dit zijn meer dan 90.000 mensen. Daarvan komen ongeveer 70 slachtoffers te overlijden.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die leidt tot schade aan uw gezondheid. Een bedrijfsongeval kan verschillende oorzaken hebben. Waar moet u aan denken?

 • Een verkeersongeval onder werktijd. Een aanrijding tijdens woon-werkverkeer valt hier overigens niet onder.
 • Een fout van een collega waardoor u letsel oploopt. Bijvoorbeeld omdat deze collega u vergeet te waarschuwen voor een gevaarlijke handeling of iets gevaarlijks doet waar u niet op hoefde te rekenen.
 • Onduidelijke instructies en/of onvoldoende toezicht bij de (gevaarlijke) werkzaamheden die u moet verrichten.
 • Het niet of onvoldoende beschikbaar stellen van veiligheidsmateriaal, zoals speciale schoenen, kleding en hoofd-, oog- en gehoorbescherming.
 • Gebrekkige machines of materiaal.
 • Een onveilige situatie op de werkvloer, zoals een gladde werkvloer of een ondeugdelijke trap.
 • Een ongeval tijdens een bedrijfsuitje of andere activiteiten die door het werk zijn georganiseerd.

Ook een burn out of een andere beroepsziekte kan onder de definitie van een bedrijfsongeval vallen, maar alleen als deze burn out of beroepsziekte uitsluitend het gevolg is van de omstandigheden op uw werk.

Bedrijfsongeval en letselschade

Als u letsel heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval, kunt u deze schade vergoed krijgen. Uw werkgever heeft namelijk een zorgplicht, dat wil zeggen dat hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Krijgt u een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever hiervoor meestal aansprakelijk (werkgeversaansprakelijkheid). Dit is alleen anders als er aan uw kant sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid of als uw werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht had voldaan. Of dit laatste het geval is hangt sterk af van de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden. In de praktijk wordt dit niet snel aangenomen.

Letselschade kan zowel bestaan uit materiële schade als uit immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Mogelijke schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder meer reiskosten, medische kosten, een vergoeding voor een huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis (tuinwerkzaamheden, schilderwerk) en kosten voor extra kinderopvang. Als u niet of minder kunt werken, komen ook het verlies van inkomsten (loon, bonussen en een eventuele misgelopen promotie) voor vergoeding in aanmerking. U leest er meer over op onze pagina Schadevergoeding.

Wat kan je het beste doen bij een bedrijfsongeval?

Heeft u letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval? Dan geven we u graag een aantal tips die u helpen bij een vlotte afhandeling van de schade:

 1. Meld het ongeval bij uw werkgever.
 2. Laat uw letselschade bedrijfsongeval beoordelen door uw huisarts of een medisch specialist.
 3. Noteer de namen en contactgegevens van collega’s die getuige waren van het ongeval.
 4. Houd bij welke onkosten u maakt en bewaar alle bonnetjes en bewijzen.
 5. Vraag na of uw werkgever een ongevallenformulier heeft opgemaakt waar u een kopie van kunt krijgen.
 6. Als er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, moet het arbeidsongeval worden gemeld bij de Arbeidsinspectie. Indien van toepassing: vraag na of uw werkgever dit heeft gedaan.
 7. Neem zo snel mogelijk contact op met een letselschadeadvocaat.

Waarom een letselschade advocaat inschakelen bij een bedrijfsongeval?

Als u letselschade hebt opgelopen bij een bedrijfsongeval, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk na het ongeval contact opneemt met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Om de schade vergoed te krijgen, moet u namelijk een aantal stappen doorlopen. Om te beginnen moet uw werkgever aansprakelijk worden gesteld. Vervolgens moet uw schade in kaart worden gebracht en onderbouwd, waarna de onderhandelingen met de verzekeraar kunnen starten.

Een letselschadeadvocaat kan de aansprakelijkheidsstelling voor u verzorgen, weet welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen en kan u de onderhandelingen met de verzekeraar uit handen nemen. Dit kost u niets, want als uw werkgever aansprakelijkheid erkent, moet de verzekeraar ook de kosten voor juridische bijstand vergoeden.

Neem contact op met M Advocatuur

De advocaten van M Advocatuur zijn gespecialiseerd in letselschade en hebben jarenlange ervaring met zaken in de letselschade bedrijfsongeval. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
  U kunt dit contactformulier invullen.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
  010 - 2374210