ongeluk met elektrische fiets of fatbike

Ongeluk met een elektrische fiets, wie is aansprakelijk?

De afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan fietsen. Over de periode 2010-2019 nam het aantal fietskilometers al met 10% toe. Sinds de start van de coronacrisis zijn daar nog fors veel meer kilometers bijgekomen. Ook de diversiteit op het fietspad is flink toegenomen. Gewone fietsers delen het fietspad tegenwoordig met bestuurders van (elektrische) bakfietsen, e-steps, snorfietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs en fatbikes. En omdat zij zich met verschillende snelheden verplaatsen wordt het al snel onoverzichtelijk. Logisch dus dat het aantal ongelukken op het fietspad de laatste tijd ook is toegenomen. In dit blog beantwoorden we de vraag wie aansprakelijk is bij een ongeluk met een elektrische fiets.

Maar eerst: de fatbike

Voordat we deze vraag beantwoorden, besteden we graag eerst even aandacht aan de fatbike. Reden hiervoor is dat deze elektrische fiets aan een forse opmars bezig is, zeker nu voor snorfietsen sinds 1 januari 2023 een helmplicht geldt. In Amsterdam en Utrecht zijn snorfietsen zelfs niet meer welkom op het fietspad, maar moeten zij gebruikmaken van de rijbaan.

Om de helmplicht te omzeilen is de verkoop van het aantal fatbikes de laatste maanden fors toegenomen. Een fatbike gaat namelijk vrijwel net zo hard als een snorfiets. Ook is hij net zo comfortabel. Maar een fatbike is wel overal welkom op het fietspad en de bestuurder hoeft geen helm te dragen.

Alleen: de fatbike is vanwege zijn snelheid en gewicht wel te vergelijken met een snorfiets. Bij een ongeluk met een fatbike is de kans op (zwaar) letsel dus nog veel groter dan bij een ongeluk met een reguliere elektrische fiets. Bovendien is de kans groter dat het slachtoffer de schade niet kan verhalen op een verzekeraar, aangezien voor een fatbike (anders dan voor een snorfiets) geen verzekeringsplicht geldt.

Elektrische fiets

Nederland telt zo’n 5 miljoen elektrische fietsen. Dit betekent dat 1 op de 3 Nederlanders inmiddels een elektrische fiets heeft. Meestal gaat het dan om elektrische stadsfietsen en hybride fietsen, met een marktaandeel van respectievelijk 75% en 17%. Op afstand volgen de zogenaamde speedpedelecs en elektrische bakfietsen.

Komt een fietser in botsing met een motorvoertuig? Dan hangt het van het type elektrische fiets af welke bescherming de bestuurder geniet en hoe de schade geregeld moet worden. Daarbij maakt de wetgever onderscheid tussen:

  1. De ‘reguliere’ elektrische fiets. Bij deze fiets moet de fietser meetrappen om vooruit te komen. Met trapondersteuning kan een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur worden gehaald. De motor van deze fiets mag een vermogen van maximaal 250 watt hebben. De elektrische stads- en bakfiets, hybride fiets en fatbike vallen onder dit type. Voor deze fietsen geldt geen helmplicht, geen verzekeringsplicht en geen minimumleeftijd. Ook mogen zij overal op het fietspad.
  2. De speedpedelec. Ook bij deze fiets moet de bestuurder meetrappen om vooruit te komen, maar met trapondersteuning kan een snelheid van 45 kilometer per uur worden gehaald. De motor van deze fiets mag een vermogen van maximaal 4.000 watt hebben. De bestuurder van deze fiets moet minimaal 16 jaar oud zijn en over een bromfietsrijbewijs beschikken. Bovendien geldt voor deze fiets een kentekenplicht, verzekeringsplicht en een helmplicht. Een speedpedelec mag in de meeste gemeenten niet op het fietspad. Maar omdat in sommige gemeenten de rijbaan als te gevaarlijk wordt gezien, geldt in die gemeenten een ontheffing.
  3. De e-bike. Bij een e-bike hoeft de bestuurder niet mee te trappen. Deze ‘fiets’ haalt een snelheid van 25 – 45 kilometer per uur. Wettelijk gezien zijn dit snorfietsen (tot 25 kilometer per uur) of bromfietsen. Ook de bestuurder van een e-bike moet minimaal 16 jaar oud zijn en over een bromfietsrijbewijs beschikken. Bovendien geldt de kenteken-, verzekerings- en helmplicht ook voor de e-bike.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met een reguliere elektrische fiets

Komt u met een reguliere elektrische fiets in botsing met een motorvoertuig? Dan wordt u gezien als een ‘normale’ fietser en bent u op grond van de wet een zwakkere verkeersdeelnemer. Dit betekent dat u vrijwel altijd minimaal 50% van de schade vergoed krijgt (voor fietsers jonger dan 14 is dit 100%), ook als u zelf een verkeersfout maakte. U leest hier meer over dit onderwerp.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met een speedpedelec of e-bike

Als bestuurder van een speedpedelec of e-bike wordt u niet gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer. Dit betekent dat als u in botsing komt met een ander motorvoertuig het antwoord op de vraag wie aansprakelijk is voor de schade afhangt van de omstandigheden van het geval.

Komt u als bestuurder van een speedpedelec of e-bike in botsing met een voetganger of ‘normale’ fietser? Dan moet uw verzekering altijd minimaal 50% (of 100% bij een voetganger of fietser jonger dan 14) van de schade vergoeden.

Ongeluk met een elektrische fiets, wat nu?

Heeft u een ongeluk gehad met een elektrische fiets? Dan is het altijd verstandig om advies in te winnen bij een letselschadespecialist. In veel gevallen is die bijstand kosteloos. Neem dus gerust contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Related Posts