Veelgestelde vragen

U heeft lichamelijk en/of psychisch letsel opgelopen door b.v. een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout.

Indien de aansprakelijkheid erkend is en u heeft letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Mogelijke schadeposten zijn smartengeld, verlies aan arbeidsvermogen, kosten voor huishoudelijke hulp, kosten voor klusjes in en rond het huis, eigen risico ziektekosten etc.

Meestal niets.
In geval van letselschade is in de wet bepaald dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van uw belangenbehartiger moet betalen. Indien de aansprakelijkheid is erkend komen er doorgaans geen kosten voor uw rekening. De kosten van een advocaat worden dan verhaald op de aansprakelijke partij. Mocht dit onverhoopt niet aan de orde zijn, dan wordt dat duidelijk en vooraf aangegeven.

Voor letselschadezaken zijn er vanaf 2014 bij wijze van proef door de Nederlandse Orde van Advocaten ook No cure No pay overeenkomsten mogelijk. Mocht u hierin interesse hebben, dan is dat bespreekbaar.

Indien uw inkomen onder een bepaald niveau is, kunt u een beroep doen op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Voor de actuele inkomensnormen kunt u kijken op www.rvr.org.

Meestal moet er discussie gevoerd worden over de aansprakelijkheid, het letsel en de schadeposten met een professionele tegenpartij, namelijk de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dit is vaak een lastig en ingewikkeld proces. Het is daarom verstandig om hiervoor een deskundig belangenbehartiger in te schakelen. Deze voert voor u de aansprakelijkheidsdiscussie en onderbouwt het letsel met medische stukken richting de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Daarnaast moet de door u geleden en nog te lijden schade onderbouwd en gevorderd worden.

De veroorzaker van het ongeval moet eerst aansprakelijk gesteld worden. Vervolgens moet de schade onderbouwd en verhaald worden op de aansprakelijke partij. Ook het letsel moet met medische stukken richting de aansprakelijke partij onderbouwd worden. Gedurende het herstel wordt de schade bijgehouden en worden er door de aansprakelijke partij voorschotten betaald. Zodra er een medische eindtoestand en/of anderszins duidelijkheid is over de toekomstige risico’s dan kan de zaak afgewikkeld worden.

In principe is het bij elk letsel de moeite waard om een vordering in te dienen. Ook hierbij is het verstandig om advies te vragen aan een belangenbehartiger.

Uiteraard kunt u altijd overstappen wanneer u niet tevreden bent met de dienstverlening van uw belangenbehartiger. De meeste rechtsbijstandsverzekeraar hebben een zogenaamde geschillenregeling. Bij een verschil van mening over de behandeling kunt u op de kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een second opinion vragen bij een advocaat.

Ja, wanneer er een motorvoertuig bij het ongeval betrokken is. De schade kan dan in principe verhaald worden bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wanneer u b.v. met uw auto letsel oploopt bij een eenzijdig ongeval kunt u uw letselschade verhalen op uw eigen verzekeraar indien u een SVI (SchadeVerzekering Inzittenden) heeft afgesloten.

Soms wordt door de verzekeraar van de aansprakelijke partij een schaderegelingsbureau ingeschakeld om uw schade te inventariseren. Dit bureau wordt betaald door de verzekeraar en is dan ook geen onafhankelijk bureau. U dient zelf iemand in te schakelen om uw belangen te behartigen.

Nee, het is niet verstandig om een aansprakelijke partij te machtigen om uw medisch dossier op te vragen. Uw medisch dossier kan privacygevoelige informatie bevatten waar de verzekeraar niets mee te maken heeft.

Bij een ongevallenverzekering wordt er een bepaald percentage van de verzekerde som uitgekeerd bij blijvend letsel of overlijden. De daadwerkelijke schade wordt hiermee niet vergoed.

Waarmee kan M Advocatuur u helpen?

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210
Wat te doen bij letselschade

Tips

Kosteloos schade verhalen

De kosten van de advocaat worden in beginsel verhaald op de aansprakelijke partij.
Mocht dit onverhoopt niet aan de orde zijn, dan wordt dat duidelijk en vooraf aangegeven.
U wordt achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd.