Aanpak

M advocatuur voert voor u de discussie met de aansprakelijke partij en staat u met raad en daad terzijde. Tevens worden door ons de diverse schadeposten geïnventariseerd en verhaald. Mogelijke schadeposten zijn:

 • verlies (van een deel) van uw inkomen/bijverdiensten door arbeidsongeschiktheid
 • smartengeld
 • kosten voor huishoudelijke hulp en andere klusjes in en om het huis
 • kosten voor aanpassing van de woning
 • het eigen risico van de zorgverzekeraar
 • vervoerskosten
 • kosten tijdens ziekenhuisopname
 • etc.

Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van letselschade bent u verzekerd van een deskundig en doortastend advocaat in de onderhandelingen met de wederpartij en het contact met de overige betrokken partijen.
In de meeste letselschadezaken wordt er zonder tussenkomst van een rechter een minnelijke schikking getroffen tussen het slachtoffer en de aansprakelijke partij. Het doel is dat voor u zo vlot mogelijk een passende oplossing wordt bereikt. Mocht dit niet mogelijk zijn dan leggen we de zaak aan de rechter voor.

Sinds een aantal jaar is er voor letselschadezaken een nieuw soort procedure namelijk de deelgeschillenprocedure. Dit biedt de mogelijkheid om snel en goedkoop een doorbraak te bereiken.

M advocatuur werkt landelijk. Zoals gebruikelijk in letselschadezaken kunnen wij u thuis bezoeken overal in Nederland. Natuurlijk bent u ook welkom op ons kantoor.

Waarom M Advocatuur?

M advocatuur houdt zich voornamelijk bezig met de behandeling van letselschadezaken voor slachtoffers. Daarbij kunt u denken aan letsel door:

 • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Medische fouten
 • Beroepsziekten
 • Sportongevallen
 • Ongevallen met dieren en producten

Bij de behandeling van uw zaak wordt nauw samengewerkt met onze medisch adviseurs en waar nodig andere deskundigen.

Bij een klein kantoor als M advocatuur profiteert u van een persoonlijke en betrokken aanpak. Wanneer u een zaak voorlegt, krijgt u snel inzicht in de te volgen stappen. U weet waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. Daarnaast kunt u de strijd met een professionele verzekeraar met een gerust hart overlaten aan iemand met jarenlange ervaring. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.

m_advocatuur_kantoor-(aangepast)
Wij zijn gespecialiseerd in de volgende diensten

Onze diensten

Verkeersongeval

De meest voorkomende ongevallen waarbij automobilisten zijn betrokken zijn de zogenaamde kop-staart botsingen.

Arbeidsongeval

Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk vallen onder bedrijfsongeval.

Medische fouten

Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen.

Beroepsziekten

Op uw werk heeft u door werkomstandigheden een ziekte gekregen zoals bijv. mesothelioom of OPS.

Sportongevallen

U heeft door de schuld van een ander, tijdens het sporten, zoals bijv. voetbal, hockey, mountainbiken, letsel opgelopen.

Letsel door producten

U heeft letsel door gebrekkige producten, machines, of dieren.

Wegbeheerder

U loopt letsel op door een gevaarlijk gebrek aan weg of stoep. U valt bijv. door een gat in de stoep.

Andere oorzaak

M-Advocatuur kan u helpen met overlijdensschade, procesrecht en verzekeringsrecht.

Kosteloos schade verhalen

De kosten van de advocaat worden in beginsel verhaald op de aansprakelijke partij.
Mocht dit onverhoopt niet aan de orde zijn, dan wordt dat duidelijk en vooraf aangegeven.
U wordt achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd.