Cases

Deze mensen hebben we geholpen

Jongen met hersenletsel door verkeersongeval

Een jongen wordt aangereden door een auto. Hierbij loopt hij hoofdletsel op. Het letsel lijkt in eerste instantie mee te vallen, maar na een tijdje blijkt dat zijn schoolprestaties afnemen. Na uitvoerig medisch onderzoek blijkt hij hersenletsel te hebben opgelopen. Het lukt hem met veel moeite een opleiding af te maken, maar hij kan geen reguliere baan volhouden.

De verzekeraar is eerst van mening dat het ongeval voor een groot deel de schuld is van de jongen. Daarnaast betwisten ze dat er sprake is van hersenletsel. Na een onafhankelijk onderzoek door een medisch specialist wordt aangetoond dat er wel degelijk sprake is van hersenletsel. De verzekeraar wil de zaak afkopen voor € 200.000,-. Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt aangetoond dat er zonder letsel een goed carriereperspectief geweest zou zijn. De schade wordt uiteindelijk geregeld voor € 1.500.000,-.

Man met whiplash door achteropaanrijding

Een man wordt van achter aangereden, terwijl hij met zijn eigen auto stilstond voor een verkeerslicht. Hij krijgt hierdoor nekklachten en concentratiestoornissen. Vanwege de klachten raakt hij arbeidsongeschikt.

In overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke partij wordt een reïntegratietraject opgestart. Uiteindelijk lukt het om de man weer gedeeltelijk aan het werk te krijgen bij zijn oude werkgever. Daarnaast betaalt de verzekeraar een som van € 120.000,-.

Man krijgt rugklachten door een arbeidsongeval

Een man krijgt een arbeidsongeval waarbij er een zware deur op hem valt. Hierdoor loopt hij rugletsel op. Door de rugklachten kan hij zijn eigen zware werkzaamheden niet meer volhouden.

De werkgever betwist eerst dat er sprake is van een arbeidsongeval. Dit wordt al snel van tafel geveegd. Vervolgens wordt aangevoerd dat er geen sprake is van blijvend letsel. Ook na een onafhankelijk medisch onderzoek is de werkgever niet overtuigd. De man wordt ontslagen door zijn werkgever. Hij vindt ander werk maar hij moet langer werken om zijn oude salaris te halen. De werkgever is van mening dat er geen sprake is van schade.

Nadat er een deelgeschilprocedure is opgestart, wil de werkgever de zaak alsnog schikken. Aan de man wordt een bedrag van € 70.000,- betaald.

Vrouw krijgt een verlamming na een bedrijfsongeval

Een vrouw raakt door een ongeval op haar werk halfzijdig verlamd. De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de verlamming ook zonder het ongeval had kunnen ontstaan.

Na een onafhankelijk medisch onderzoek wordt bevestigd dat het ongeval de oorzaak is van de verlamming. De verzekeraar legt zich niet neer bij de conclusie van de onafhankelijk arts. Na dreiging met een gerechtelijke procedure betaalt de verzekeraar een bedrag van € 400.000,-.

Kosteloos schade verhalen

De kosten van de advocaat worden in beginsel verhaald op de aansprakelijke partij.
Mocht dit onverhoopt niet aan de orde zijn, dan wordt dat duidelijk en vooraf aangegeven.
U wordt achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd.