Letselschade medische fout

letselschade medische fout

Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen.

Tijdens een operatie kan er wat misgaan waardoor u letsel oploopt. Of er wordt een diagnose gemist waardoor uw behandeling/herstel vertraging oploopt.

Wat is een letselschade medische fout?

Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen. Zo kunnen er onder meer fouten worden gemaakt bij chirurgische ingrepen. Het verkeerde lichaamsdeel wordt geopereerd of er ontstaat letsel door onvoorzichtig opereren. Ook kan er operatiemateriaal achterblijven in het lichaam of er ontstaan problemen bij de verdoving. Er wordt onvoldoende verdoofd of te weinig toezicht gehouden op de verdoving. Tevens kan de verpleegkundige hulp of de verdere begeleiding tekort schieten.

Wat kan je het beste doen bij een medische fouten?

Artsen kunnen daarnaast een diagnose missen of een verkeerde diagnose stellen. U bent bij uw huisarts, een specialist of de spoedeisende hulp geweest met een medische klacht en onverrichterzake weer weg gestuurd of u heeft een verkeerd behandelplan gekregen. Later blijkt dat u weldegelijk  een ernstige ziekte of een fractuur had die (beter) genezen had kunnen worden indien er meteen actie was ondernomen. Het kan zijn dat daardoor een effectieve behandeling niet meer goed mogelijk is of dat het hersteltraject veel langer duurt. Bij een mogelijke medische fout is goed om uw volledige medische dossier alvast op te vragen. U heeft hier recht op.

Hoeveel schadevergoeding bij letselschade medische fout?

De zorgverlener kan hiervoor alleen een geringe kopieervergoeding vragen. Bij een fout in een ziekenhuis kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. Een uitspraak van de klachtencommissie zal niet leiden tot een schadevergoeding, maar deze uitspraak kan wel nuttig zijn voor de aansprakelijkheidsdiscussie. Om te beoordelen of er sprake is van een medische fout wordt het dossier met uw toestemming beoordeeld door onze medisch adviseurs. Indien de medisch adviseur bevestigt dat er sprake is van verwijtbaar handelen, kan de arts en/of het ziekenhuis aansprakelijk gesteld worden. U moet ook de kosten bijhouden die u vanwege het ongeval en het letsel heeft gemaakt en/of zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Het is verstandig om zoveel mogelijk bonnetjes en andere bewijsstukken van kosten te bewaren. Mogelijke schadeposten die u kunt vorderen zijn onder andere reiskosten, kosten ziekenhuisverblijf, een vergoeding voor huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis (tuinwerkzaamheden, schilderwerk) en verlies aan arbeidsvermogen.

Dit laatste heeft betrekking op het feit dat u door het letsel minder of niet kunt werken. Dit kan weer consequenties hebben voor uw inkomen. Naast voornoemde schadeposten heeft u ook recht op smartengeld (vergoeding voor de pijn, ellende etc.).

Neem contact op met M-Advocatuur

Wij gaan voor u deze schadeposten inventariseren, onderbouwen en vorderen bij de wederpartij. Met betrekking tot de medische fout en de nasleep vragen wij met uw toestemming informatie op bij uw behandeld artsen en therapeuten. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij de aansprakelijke partij vorderen. Indien de aansprakelijkheid erkend is, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210