Alle ongevallen waarbij u als verkeersdeelnemer bijv. voetganger, (brom)fietser, scooterbestuurder, automobilist letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander.

De meest voorkomende ongevallen waarbij automobilisten zijn betrokken zijn de zogenaamde kop-staart botsingen. U wacht bijv. voor een verkeerslicht en uw achterligger ziet te laat dat u stil staat.

Andere veel voorkomende ongevallen met de auto zijn voorrangskwesties en het door rood verkeerslicht rijden. U heeft voorrang maar de tegenpartij rijdt door of komt op uw rijbaan.

Als u als inzittende van een auto of achterop zittend op een motor, bromfiets of scooter betrokken raakt bij een ongeval, dan kunt u uw schade verhalen op basis van de schuldloze derde regeling. U hoeft niet te wachten tot duidelijk is wie schuldig is aan het ongeval. U kunt één van de betrokken verzekeraars aanspreken.

Zelfs wanneer u door uw eigen schuld een (eenzijdig) ongeval veroorzaakt met uw auto en daarbij letsel oploopt, kunnen er mogelijkheden zijn om de schade te verhalen. Indien u namelijk een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) hebt, kunt u uw letselschade verhalen op uw eigen verzekeraar. Ook hierbij is het belangrijk dat u de hulp inroept van een onafhankelijk letselschadeadvocaat.

Wanneer u als fietser of voetganger door een auto of een ander motorvoertuig wordt aangereden, is de bestuurder van het motorvoertuig in ieder geval voor 50% aansprakelijk, op enkele uitzonderlijke gevallen na. Dus ook wanneer een ongeval te wijten is aan de (mede)schuld van een voetganger of fietser heeft het zin de automobilist aansprakelijk te stellen. Zelfs indien de gegevens van het motorvoertuig onbekend zijn dan is het mogelijk de schade te verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Bij aanrijdingen tussen fietsers onderling of tussen een fietser en een voetganger is het belangrijk de gegevens van de andere partij en eventuele getuigen te noteren.

Werkgevers kunnen de loonschade verhalen van hun werknemers, die door een ongeval arbeidsongeschikt zijn geraakt, op de aansprakelijke partij.

Het is belangrijk om bij verkeersongevallen een foto te (laten) maken van de situatie en de gegevens van de tegenpartij te noteren. Ook moeten de gegevens van eventuele getuigen verzameld worden. Uiteraard moet u verder zo snel mogelijk uw letsel laten beoordelen door een arts.  U moet ook de kosten bijhouden die u vanwege het ongeval en het letsel heeft gemaakt en/of zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Het is verstandig om zoveel mogelijk bonnetjes en andere bewijsstukken van kosten te bewaren. Mogelijke schadeposten die u kunt vorderen zijn onder andere reiskosten, kosten ziekenhuisverblijf, een vergoeding voor huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis (tuinwerkzaamheden, schilderwerk) en verlies aan arbeidsvermogen. Dit laatste heeft betrekking op het feit dat u door het letsel minder of niet kunt werken. Dit kan weer consequenties hebben voor uw inkomen. Naast voornoemde schadeposten heeft u ook recht op smartengeld (vergoeding voor de pijn, ellende etc.).

Hoe kunnen wij helpen

Wij gaan voor u deze schadeposten inventariseren, onderbouwen en vorderen bij de wederpartij. Daarnaast verzamelen wij informatie over de toedracht van het ongeval zoals het proces-verbaal van de politie. Met betrekking tot het letsel vragen wij met uw toestemming informatie op bij uw behandeld artsen en therapeuten. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij de aansprakelijke partij vorderen.  Deze werkzaamheden kosten u niets indien de aansprakelijkheid erkend is.

Direct kosteloos advies

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210