LETSELSCHADE

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo zegt men. En fouten maken is menselijk. Allebei waar.
Maar de gevolgen van een ongeluk of een medische fout kunnen groot zijn. Bent u door toedoen van een ander gewond geraakt en lijdt u daardoor schade? Dan spreken we van letselschade. U kunt deze schade op de ander verhalen.

Waar bestaat letselschade uit?

Vaak is letselschade het gevolg van een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval.
Maar ook een valpartij door een gladde winkelvloer of een slecht wegdek kunnen tot letsel leiden.

M advocatuur biedt de volgende hulp van letselschade:
bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, als je gebeten bent door bijvoorbeeld een hond, sportongevallen, een beroepsziekte of als je gevallen bent door slecht wegdek.

Letselschade bestaat zowel uit materiële schade als uit immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd.

Om letselschade vergoed te krijgen, moet u een aantal stappen doorlopen. Eerst moet u de andere partij aansprakelijk stellen. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, kunt u de schadeposten in kaart brengen en uw schadeclaim indienen bij de andere partij of diens verzekeraar. Dit lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk vaak complex en tijdrovend. Zo ontstaan er regelmatig discussies over aansprakelijkheid, zien slachtoffers nog wel eens schadeposten over het hoofd en verlopen de onderhandelingen met verzekeraars vaak moeizaam. Als u letselschade heeft is het dus van belang dat u niet zelf de strijd aangaat met een professionele verzekeraar, maar u in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Ongeval tijdens het voetballen
Raoul van der Meulen portret

Waarmee kan een letselschade advocaat u helpen?

Een letselschadeadvocaat kan het hele letselschadetraject voor u uit handen nemen, vanaf de discussie over aansprakelijkheid tot en met het onderbouwen van en de onderhandelingen over uw schadeclaim. En als het niet lukt om tot een schikking te komen, kan een letsel advocaat u bijstaan tijdens de procedure in de rechtbank.

Waarom een LSA letselschade advocaat?

De term letselschadespecialist is geen beschermde titel. Dit betekent dat iedereen zich zo kan noemen. Veel letselschadebureaus zijn bovendien niet aangesloten bij een kwaliteitsnetwerk. Bovendien mogen deze bureaus niet procederen als dat nodig is. U kunt zich afvragen of uw zaak bij een dergelijk bureau in goede handen is.

Advocaten die lid zijn van de specialistenvereniging voor Letselschade advocaten (LSA), zijn gespecialiseerd in de afhandeling van letselschadezaken. Voor deze advocaten gelden de hoogst denkbare ervarings- en kwaliteitseisen. Bij een LSA Letselschade Advocaat weet u dus zeker dat uw zaak in goede handen is.

De advocaten van M Advocatuur zijn gespecialiseerd in letselschade en hebben jarenlange ervaring met verschillende soorten letselzaken. Raoul van der Meulen is bovendien lid van de LSA.

Waarmee kan M Advocatuur u helpen?

Letselschade Verkeersongeval

Veel voorkomende ongevallen waarbij automobilisten zijn betrokken zijn de zogenaamde kop-staart botsingen.

Letselschade Arbeidsongeval

Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk vallen onder bedrijfsongeval.

Letselschade Medische fouten

Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen.

Letselschade Sportongevallen

Door de schuld van een ander heeft u tijdens het sporten, zoals bv. voetbal of  mountainbiken, letsel opgelopen.

Letselschade door producten

U heeft letsel door gebrekkige producten, machines, of dieren.

Letselschade Wegbeheerder

U loopt letsel op door een gevaarlijk gebrek aan weg of stoep. U valt bijv. door een gat in de stoep.

Andere Letselschade oorzaken

M-Advocatuur kan u helpen met overlijdensschade, procesrecht en verzekeringsrecht.