U heeft letsel opgelopen en u vraagt zich af of u recht heeft op smartengeld

WIJ HELPEN U MET HET VERKRIJGEN VAN SMARTENGELD

U heeft een ongeluk gehad en het is niet uw schuld.
Maar nu kunt u bijvoorbeeld niet meer werken of sporten. Dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Voor u als slachtoffer is letsel oplopen een ingrijpende gebeurtenis. Naast het verlies dat u lijdt, maakt u ook allerlei kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben.

Er zijn een aantal situaties kenbaar waarbij er sprake is van zogeheten letselschade. Een bedrijf gerelateerd ongeval, een verkeersongeval of het gebeten worden door de hond van de buren zijn slechts enkele voorbeelden van letselschade gevallen. De veroorzaker van het ongeval kan aansprakelijk gesteld worden. Zulke situaties roepen dan heel veel vragen op en u zoekt hierbij juridische hulp en ondersteuning. Wij helpen u hierbij.

DIVERSE SOORTEN LETSELSCHADE DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR SMARTENGELD ZIJN:

Verkeersongeval

Veel voorkomende ongevallen waarbij automobilisten zijn betrokken zijn de zogenaamde kop-staart botsingen.

Arbeidsongeval

Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk vallen onder bedrijfsongeval.

Medische fouten

Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen.

Beroepsziekten

Door werkomstandigheden heeft u een ziekte gekregen zoals bijv. mesothelioom of OPS.

Sportongevallen

Door de schuld van een ander heeft u tijdens het sporten, zoals bv. voetbal of  mountainbiken, letsel opgelopen.

Letsel door producten

U heeft letsel door gebrekkige producten, machines, of dieren.

Wegbeheerder

U loopt letsel op door een gevaarlijk gebrek aan weg of stoep. U valt bijv. door een gat in de stoep.

Andere oorzaak

M-Advocatuur kan u helpen met overlijdensschade, procesrecht en verzekeringsrecht.

WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN?

Wij voeren voor u de aansprakelijkheidsdiscussie en onderbouwen het letsel met medische stukken richting de aansprakelijke partij. Daarnaast moet de door u geleden en nog te lijden schade op deskundige wijze onderbouwd en gevorderd worden. Dat vraagt om adequaat en doortastend handelen. Daar zijn wij goed in.

Advocaten hebben een lange en gedegen opleiding gehad en zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten moeten zich onder meer houden aan gedragsregels en zijn verplicht hun vakkennis op peil te houden. Dit alles om een optimale kwaliteit te waarborgen. Niet iedereen die letselschadezaken behandelt, is advocaat of jurist. Wij zijn advocaten en hebben jarenlange ervaringen met diverse soorten letselschadezaken.

Uw letselschade zaak is dus in goede handen bij ons.

Kosteloos schadevergoeding verhalen

De kosten van de advocaat worden in beginsel verhaald op de aansprakelijke partij.
Mocht dit onverhoopt niet aan de orde zijn, dan wordt dat duidelijk en vooraf aangegeven.
U wordt achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd.