Letselschade sportongevallen

U heeft door de schuld van een ander, tijdens het sporten, zoals bijv. voetbal, hockey, mountainbiken, letsel opgelopen.

 

 

 

Sportletsel advocaat M-advocatuur

Bij ongevallen in sport- en spelsituaties wordt de aansprakelijkheid minder snel aangenomen dan in het gewone dagelijks leven.  Zo kan iets wat in dagelijks leven gevaarlijk zou kunnen zijn, in een sport- en spelsituatie als normaal gezien, zoals bijv. slecht getimede acties of ondoordachte handelingen. Een gedraging die buiten de regels van het spel valt en niet verwacht behoefde te worden, kan wel onrechtmatig zijn. Het is belangrijk om de gegevens van eventuele getuigen te verzamelen en het letsel zo snel mogelijk door een arts te laten beoordelen. U moet ook de kosten bijhouden die u vanwege het ongeval en het letsel heeft gemaakt en/of zonder ongeval niet gemaakt zou hebben.

Wat kan je het beste doen bij sportletsel?

Het is verstandig om zoveel mogelijk bonnetjes en andere bewijsstukken van kosten te bewaren. Mogelijke schadeposten die u kunt vorderen zijn onder andere reiskosten, kosten ziekenhuisverblijf, een vergoeding voor huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis (tuinwerkzaamheden, schilderwerk) en verlies aan arbeidsvermogen. Dit laatste heeft betrekking op het feit dat u door het letsel minder of niet kunt werken. Dit kan weer consequenties hebben voor uw inkomen. Naast voornoemde schadeposten heeft u ook recht op smartengeld (vergoeding voor de pijn, ellende etc.).

Neem contact op met M-Advocatuur

Wij gaan voor u deze schadeposten inventariseren, onderbouwen en vorderen bij de wederpartij. Met betrekking tot het letsel vragen wij met uw toestemming informatie op bij uw behandeld artsen en therapeuten. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij de aansprakelijke partij vorderen. Indien de aansprakelijkheid erkend is, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210