M-Advocatuur kan u helpen met de volgende diensten.

Overlijdensschade

Helaas kan een ongeval of een medische fout ook  het overlijden tot gevolg hebben. Dit heeft uiteraard een grote impact op de nabestaanden. Naast het gemis van een dierbare en de emoties ten aanzien van het overlijden kunnen er ook grote financiële consequenties zijn.  In dat geval is een wettelijke regeling van toepassing op basis waarvan bepaalde personen een schadevergoeding kunnen vorderen van de aansprakelijk partij.

Neem contact op met M-Advocatuur

De berekening van deze schadevergoeding is vrij ingewikkeld. Bij de vraag of u in aanmerking komt voor een vergoeding en bij de berekening van de schade kunnen wij u van dienst zijn. U kunt zich dan richten op de verwerking van het verlies en de financiële afwikkeling aan ons overlaten. Indien de aansprakelijkheid erkend is, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.

Procesrecht

Niet iedere letselschaderegelaar is advocaat of zelfs een jurist. Voor de meeste gerechtelijke procedures is het verplicht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Soms lukt het immers niet om een geschil op een minnelijke manier op te lossen.

Neem contact op met M-Advocatuur

Dan kunnen wij de gang naar de rechter voor u maken. Ook het feit dat een advocaat makkelijk een procedure kan opstarten helpt vaak de discussie met een tegenpartij soepeler te laten verlopen. In de letselschade is er sinds een aantal jaar een relatief goedkope en eenvoudige procedure om een doorbraak te bereiken in een vastzittende zaak. Dit is de deelgeschillenprocedure. Bij deze procedure wordt  een geschilpunt dat de partijen verdeeld houdt aan de rechter voorgelegd. Vergeleken met andere gerechtelijke procedures is er snel een beslissing. Een ander voordeel is dat de kosten in de meeste gevallen volledig op de tegenpartij kunnen worden verhaald. Bij een normale procedure kan ook bij winst slechts een deel van de kosten op de tegenpartij worden verhaald.

Verzekeringsrecht

U heeft problemen met uw verzekeraar over b.v. de interpretatie van de polisvoorwaarden of de hoogte van een verzekeringsuitkering.  U bent het b.v. niet eens met de hoogte van de vastgestelde schade en u wenst  een contra-expertise te laten verrichten. Of de verzekeraar keert niet uit omdat u belangrijke informatie zou hebben verzwegen.

Neem contact op met M-Advocatuur

U kunt bij deze discussies hulp krijgen. Wij kunnen de polisvoorwaarden en het geschil juridisch beoordelen. Ook kunnen we een contra-expertise  begeleiden of bij medische kwesties onze medisch adviseur raadplegen.

Detachering

Wanneer uw bedrijf in de letselschadebranche tijdelijke versterking of vervanging zoekt voor de  behandeling van letselschadezaken.  Hierbij is een gunstig uurtarief of een  andere regeling bespreekbaar.

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210