Op uw werk heeft u door de werkomstandigheden een ziekte gekregen zoals bijv. mesothelioom door werken met asbest of OPS door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Andere voorbeelden zijn RSI, rugklachten en burn-out.

Beroepsziektes advocaat M-Advocatuur

Op uw werk heeft u door de werkomstandigheden een ziekte gekregen. Dit kan gaan om blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voorbeelden hiervan zijn mesothelioom door werken met asbest of  OPS door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook kan het zijn dat u door de werkomstandigheden klachten heeft gekregen. Bij kantoorwerkzaamheden kunnen er klachten ontstaan zoals RSI omdat onder meer de werkhouding niet goed is. Bij fysieke werkzaamheden kunnen er rugklachten ontstaan omdat er te lang te zwaar is getild zonder hulpmiddelen. Psychische klachten zoals een burn-out kunnen onder meer ontstaan doordat de werkdruk te hoog is.

Beroepsziekten lijst

Belangrijk bij klachten zoals RSI, rugklachten en burn-out is dat deze aantoonbaar moeten zijn gemeld bij de werkgever en de bedrijfsarts. Indien de werkgever hierop niet voldoende actie heeft ondernomen kan deze aansprakelijk gesteld worden.  Daarnaast dient u ook uw klachten te melden aan uw behandeld arts.

Top tien beroepsziekten

Met het medisch dossier van uw eigen behandeld artsen en de bedrijfsarts kunnen uw klachten onderbouwd worden.  U moet ook de kosten bijhouden die u vanwege het ongeval en het letsel heeft gemaakt en/of zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Het is verstandig om zoveel mogelijk bonnetjes en andere bewijsstukken van kosten te bewaren. Mogelijke schadeposten die u kunt vorderen zijn onder andere reiskosten, kosten ziekenhuisverblijf, een vergoeding voor huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis (tuinwerkzaamheden, schilderwerk) en verlies aan arbeidsvermogen.

Dit laatste heeft betrekking op het feit dat u door het letsel minder of niet kunt werken. Dit kan weer consequenties hebben voor uw inkomen. Naast voornoemde schadeposten heeft u ook recht op smartengeld (vergoeding voor de pijn, ellende etc.).

Neem contact op met M-Advocatuur

Wij gaan voor u deze schadeposten inventariseren, onderbouwen en vorderen bij de wederpartij. Met betrekking tot het letsel vragen wij met uw toestemming informatie op bij uw behandeld artsen en therapeuten. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij de aansprakelijke partij vorderen.  Indien de aansprakelijkheid erkend is, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.

Direct kosteloos advies

  • Heeft u een vraag of wilt u ons inschakelen?
    U kunt dit contactformulier invullen.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Ook kunt u ons vrijblijvend bellen
    010 - 2374210