deelgeschilprocedure

Een deelgeschilprocedure bij letselschade, zo werkt het

Als u letsel heeft opgelopen door toedoen van een ander, zoals bij een verkeersongeval of een medische fout, dan kunt u een schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij. Afhankelijk van de aard en omvang van het letsel kan dit een langdurig proces zijn. Vaak ontstaan er tijdens dit proces namelijk discussies of zelfs geschillen tussen partijen. Een deelgeschilprocedure kan dan uitkomst bieden. In dit artikel leest u wat een deelgeschilprocedure is en hoe deze procedure werkt.

Wat is een deelgeschilprocedure?

Een deelgeschilprocedure is een juridische procedure die kan worden gestart als een letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij (of diens verzekeringsmaatschappij) een geschil hebben over een specifiek onderdeel van de schadeclaim. Daarbij kunt u denken aan een geschil over:

  • de erkenning van aansprakelijkheid
  • het causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade
  • de mate van eigen schuld van het slachtoffer
  • een schadepost
  • de hoogte van de schadevergoeding
  • het rapport van de medisch expert

In zo’n geval kunnen partijen de rechter vragen om een beslissing over dit geschil te nemen, zodat zij daarna verder kunnen met de onderhandelingen. Een deelgeschilprocedure is dus eigenlijk een tussentijdse stap in de afhandeling van letselschade.

Doel en voordelen

Het doel van een deelgeschilprocedure is het versnellen van de schadeafhandeling. En daarmee zijn direct de belangrijkste voordelen van deze procedure gegeven. Door de rechter om een uitspraak in een deelgeschil te vragen, voorkomen partijen dat dit geschil uitmondt in een langdurige en daarmee kostbare gerechtelijke procedure.

Daarnaast kan de uitspraak in een deelgeschil zorgen voor een betere onderhandelingspositie. De uitspraak van de rechter kan namelijk mogelijk als argument worden gebruikt bij de verdere onderhandelingen.

Hoe werkt een deelgeschilprocedure?

Bij een deelgeschilprocedure wordt er onderscheid gemaakt tussen schadeclaims onder € 25.000 en schadeclaims boven € 25.000:

  • Gaat het om een schadebedrag van € 25.000 of minder? Dan moeten partijen naar de kantonrechter. Zij kunnen hierbij een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht.
  • Gaat het om een schadebedrag van meer dan € 25.000? Dan moeten partijen naar de rechtbank en zijn zij verplicht om hierbij een advocaat in te schakelen.

Nadat de rechter het verzoekschrift heeft ontvangen krijgen beide partijen een uitnodiging voor een zitting. De tegenpartij krijgt dan nog de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen, tot 5 dagen voor de zitting. Op de zitting krijgen partijen de mogelijkheid om hun standpunten toe te lichten.

Na de zitting doet de rechter meestal binnen 6 weken uitspraak. In totaal duurt een deelgeschilprocedure 3 tot 4 maanden. Dit is een stuk minder dan een reguliere procedure, die vaak jaren kan duren.

De uitspraak van de rechter is overigens bindend voor beide partijen. Dit betekent dat beide partijen zich hieraan moeten houden. Er is in beginsel geen hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak.

Hoeveel kost een deelgeschilprocedure?

Aan het voeren van een deelgeschilprocedure zijn kosten verbonden. Denk hierbij aan griffiekosten en – eventueel – de kosten van een advocaat.

Om voor letselschadeslachtoffers de drempel voor een deelgeschilprocedure niet te hoog te maken, worden de kosten van een deelgeschil meestal betaald door de aansprakelijke partij. Ook als de beslissing in het voordeel van de aansprakelijke partij uitvalt. Gaat het deelgeschil over de aansprakelijkheid en wordt aansprakelijkheid door de rechter afgewezen? Dan blijven de kosten voor de deelgeschilprocedure voor rekening van de verzoeker.

Contact met M Advocatuur

Heeft u hier vragen over? Of heeft u advies nodig over een mogelijke deelgeschilprocedure? Neem dan gerust contact op met de specialisten van M Advocatuur. We helpen u graag.

Related Posts