medisch adviseur

Letselschade: wat doet een medisch adviseur?

Heeft u bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval letsel opgelopen? En is een ander daarvoor aansprakelijk? Dan komt er een moment dat u de schade in kaart moet gaan brengen, en is er inzicht in uw medische situatie nodig. In sommige letselschadezaken is het noodzakelijk om daarvoor een medisch adviseur in te schakelen, bijvoorbeeld als er sprake is van ernstig, ingewikkeld en/of langdurig letsel. Maar wat doet een medisch adviseur eigenlijk?

Wat is een medisch adviseur?

Een medisch adviseur is in veel gevallen een arts, die is gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde. Dit is een specialisatie van vier jaar, die volgt na de algemene artsenopleiding. De artsen die deze specialisatieopleiding hebben afgerond mogen zich in het beroepsregister inschrijven en de beschermde titel register-geneeskundig adviseur (RGA) dragen.

Wat doet een medisch adviseur?

Een medisch adviseur wordt ingeschakeld door uw advocaat of de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, maar kan in een enkel geval ook door beide partijen gezamenlijk worden ingeschakeld. Zijn of haar taak is om een advies uit te brengen over de gezondheidsschade die u door het ongeval hebt opgelopen. Uw eigen behandelend arts mag niet optreden als medisch adviseur.

Aan de hand van informatie van uw behandelend arts brengt de adviseur onder meer in kaart wat de aard en de ernst van uw letsel is, wat het medisch causale verband tussen uw letsel en ongeval is, hoe het letsel uw functioneren beïnvloedt en hoe dit zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Daarbij denkt de adviseur ook mee over mogelijke hulpmiddelen en/of behandelmogelijkheden.

Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat en de verzekeringsmaatschappij allebei een eigen medisch adviseur inschakelen. In dat geval worden beide adviezen met elkaar vergeleken om tot een oordeel over de gezondheidsschade te komen. Zijn beide adviseurs het niet met elkaar eens of is uw medische situatie erg complex? Dan kan nog een derde onafhankelijk medisch specialist worden ingeschakeld om een medische expertise uit te voeren.

Een medisch advies, en dan?

In het advies geeft de medisch adviseur weer wat de verwachtingen op de lange termijn zijn, inclusief de eventuele blijvende beperkingen en de gevolgen hiervan. Op grond van dit advies vertaalt uw advocaat deze gezondheidsschade naar een schadebedrag. Vervolgens gaat uw advocaat hierover in gesprek met de verzekeraar.

Wie betaalt de kosten?

In letselschadezaken maken de kosten van een medisch adviseur deel uit van de schade. Zij worden dus in beginsel verhaald op de aansprakelijke partij. Dit geldt overigens ook voor de kosten van een advocaat. In de meeste gevallen kosten de werkzaamheden van de medisch adviseur en uw advocaat u dus niets.

Contact met M Advocatuur

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met de specialisten van M Advocatuur. We beantwoorden uw vragen graag.

Related Posts