shockschade

Shockschade: wat is het en wanneer heeft u er recht op?

In een eerder blog vertelden we u meer over affectieschade. Daar stipten we kort het verschil aan tussen affectieschade en shockschade. In dit blog vertellen we u meer over shockschade. Wat is het, wie heeft er recht op en wanneer?

Wat is shockschade?

Shockschade wordt ook wel schrikschade genoemd. Het is een vorm van psychische schade die ontstaat als iemand, ter plekke of direct erna, wordt geconfronteerd met een traumatische gebeurtenis, zoals (de directe gevolgen van) een ernstig ongeval of een misdrijf. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een moeder ziet dat haar kind wordt overreden, of waarin iemand een naaste zwaargewond aantreft op een plaats delict. In zo’n geval kan iemand in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Schadevergoeding voor shockschade: vereisten

Uit rechtspraak (waaronder het bekende Taxibus-arrest uit 2002 en een recente uitspraak van 28 juni 2022) blijkt dat moet zijn voldaan aan een aantal vereisten om aanspraak te kunnen maken op shockschade:

  • Er moet sprake zijn van een ongeval of strafbaar feit waarbij iemand zwaargewond raakt of komt te overlijden.
  • Degene die aanspraak maakt op shockschade (ook wel het secundaire slachtoffer genoemd) heeft het ongeval zien gebeuren of is direct geconfronteerd met de gevolgen ervan (het confrontatievereiste). In de uitspraak van 28 juni 2022 bepaalde de Hoge Raad dat – afhankelijk van de andere omstandigheden van het geval – ook bij een latere confrontatie nog kan zijn voldaan aan het confrontatievereiste. In die zaak was de vader pas enige tijd na het misdrijf in het mortuarium geconfronteerd met zijn overleden dochter.
  • Door de confrontatie is een heftige emotionele shock ontstaan. Volgens de Hoge Raad zal hiervan sneller sprake zijn als het secundaire slachtoffer een nauwe (affectieve) band had met degene die door het ongeval is gedood of gewond geraakt.
  • Deze emotionele shock heeft geleid tot (gelet op de aard, duur en/of gevolgen) ernstig psychisch letsel, zoals een posttraumatische stressstoornis. Dit letsel moet zijn vastgesteld door een psychiater, huisarts of psycholoog.

Hoogte vergoeding

Shockschade kan bestaan uit materiële schade (gemaakte kosten of verlies van inkomen) plus een bedrag aan smartengeld (immateriële schade).

De materiële schade kan bijvoorbeeld bestaan uit de gemaakte kosten of verlies van inkomen die het gevolg is van de psychische schade. Denk hierbij aan kosten voor de behandeling of inkomensschade omdat werken (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

De hoogte van de vergoeding is altijd persoonlijk en verschilt van geval tot geval.

Contact met M Advocatuur

Heeft u hier vragen over? Of twijfelt u of u recht heeft op schockschade? Neem dan gerust contact op met de specialisten van M Advocatuur. We beantwoorden uw vragen graag.

Related Posts